Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác

 
 
 
 

 

VIDEO

 • Lịch tuyển sinh năm 2021 - Đại học Khánh Hòa
 • Thông báo nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học đợt 1 năm 2021 bằng phương thức xét tuyển dựa vào học bạ (Bổ sung ngành Giáo dục tiểu học, Quản trị khách sạn)
 • Thông báo tuyển sinh năm 2021 (Bổ sung ngành Giáo dục tiểu học, Quản trị khách sạn)
 • Thông báo nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học đợt 1 năm 2021
 • Thông báo tuyển sinh năm 2021
 • Mẫu phiếu đăng ký xét tuyển đại học năm 2021 và mẫu hướng dẫn điền thông tin phiếu
 • Đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2021 - Trường Đại học Khánh Hòa
 • Thông tin các ngành tuyển sinh năm 2021 của Trường Đại học Khánh Hoà
 • Thông báo - Về việc bồi dưỡng và cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học
 • Giáo dục tiểu học - Mã ngành: 7140202
 • Hóa học (Chuyên Ngành: Hóa Phân Tích Môi Trường) - 7440112A
 • Hóa học (Hóa Dược - Sản Phẩm Thiên Nhiên) - 7440112
 • Ngôn Ngữ Anh (Tiếng Anh Du Lịch) - 7220201A
 • Quản Trị Dịch Vụ Du Lịch và Lữ Hành - 7810103
 • Ngôn Ngữ Anh (Chuyên Ngành: Ngôn Ngữ Anh) - 7220201
 • Quản Trị Kinh Doanh (Khách Sạn - Nhà Hàng) - 7340101
 • Quản Trị Kinh Doanh (Chuyên Ngành: Quản Lý Bán Lẻ) - 7340101A
 • Sinh Học Ứng Dụng (Chuyên Ngành: Dược Liệu) - 7420203A

Đối tác