Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
       
  29/04/2020 11:08        

Sinh Học Ứng Dụng (Chuyên Ngành: Dược Liệu) - 7420203A

 

Sinh học ứng dụng

(Chuyên ngành: Dược liệu)

Mã ngành: 7420203A

Chương trình Sinh học ứng dụng (chuyên ngành Dược liệu) đào tạo những cử nhân sinh học ứng dụng có khả năng tự khởi nghiệp và tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu về nguyên liệu, sản phẩm dược liệu. Chương trình cung cấp cho sinh viên kiến thức, kỹ năng và thái độ cần thiết để có năng lực hình thành ý tưởng, thiết kế mô hình, triển khai, vận hành, kiểm tra, kiểm soát quy trình sản xuất cây dược liệu phù hợp với các điều kiện sinh thái khác nhau; và các kiến thức cơ bản để nhận diện thị trường, chuỗi cung ứng toàn cầu về nguyên liệu, sản phẩm dược liệu; tham gia một mắt xích trong chuỗi cung ứng nguyên liệu, sản phẩm dược liệu toàn cầu. Chương trình đào tạo chuẩn bị cho sinh viên những kiến thức nâng cao về sinh học ứng dụng, cơ bản về công nghệ thông tin, thị trường dược liệu để tự khởi nghiệp, tham gia vào thị trường cung ứng nguyên liệu, sản phẩm dược liệu toàn cầu, đồng thời chuẩn bị cho nghiên cứu sau đại học.

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

● Người học được học tập, thực hành trên thiết bị máy móc hiện đại, đáp ứng tốt yêu cầu của đơn vị sử dụng lao động hiện nay.

● Việc đào tạo cử nhân sinh học ứng dụng và phát triển đội ngũ cán bộ có chuyên môn cao về sinh học ứng dụng trong lĩnh vực. Dược liệu rất phù hợp với nhu cầu phát triển nguồn nhân lực của Việt Nam, đặc biệt là vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên - nơi rất đa dạng về nguồn dược liệu tự nhiên.

 

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Khối kiến thức giáo dục đại cương

Nắm vững kiến thức cơ bản về triết học Mác-Lênin, kinh tế chính trị, chủ nghĩa xã hội khoa học, lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam và tư tưởng Hồ Chí Minh. Có kiến thức cơ bản về pháp luật đại cương, khoa học xã hội và nhân văn, khoa học tự nhiên để đáp ứng yêu cầu tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp. Có kỹ năng sử dụng thành thạo ứng dụng công nghệ thông tin, tiếng Anh cơ bản và rèn luyện kỹ năng mềm nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội.

Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

- Hiểu và vận dụng các kiến thức của nhóm ngành khoa học sự sống để tiếp thu các kiến thức theo hướng chuyên sâu về sinh học ứng dụng trong dược liệu.

- Hiểu và áp dụng các kiến thức của ngành Sinh học kết hợp với thực tế và quy luật sinh thái để thiết kế, triển khai, vận hành mô hình và kiểm tra, kiểm soát quy trình sản xuất dược liệu.

- Áp dụng các kiến thức thực tế và thực tập trong lĩnh vực sinh học ứng dụng dược liệu để có thể tự khởi nghiệp, thành lập doanh nghiệp tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu về nguyên liệu, sản phẩm dược liệu.

Triển vọng nghề nghiệp

Sau khi tốt nghiệp người học có thể:

- Tự khởi nghiệp, thành lập doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu về nguyên liệu, sản phẩm dược liệu.

- Làm việc tại các nhà máy, công ty, cơ sở sản xuất và kinh doanh liên quan đến lĩnh vực sinh học ứng dụng trong dược liệu, công nghệ sinh học dược liệu, sản xuất thuốc,…

- Giảng dạy và nghiên cứu tại các cơ sở đào tạo nguồn nhân lực về sinh học và dược liệu; các viện, trung tâm nghiên cứu liên quan đến sinh học và dược liệu.
 

Tổ Hợp môn xét tuyển

- Tổ hợp xét tuyển: Toán, Lý, Hóa (A00); Toán, Hóa, Sinh (B00); Toán, Lý, Tiếng Anh (A01) và Toán, Hóa, Tiếng Anh (D07)

 
 

Liên hệ ban tư vấn của Khoa:

- Cô Lê Nguyễn Hồng Hạnh. E-mail: lenguyenhonghanh@ukh.edu.vn. ĐT: 0931647416.

- Thầy Lê Công Hoan. E-mail: leconghoan@ukh.edu.vn. ĐT: 0931 101 484.