Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
       
  07/10/2020 19:33        

Thông báo về việc nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển Đại học năm 2020 (xét tuyển bổ sung đợt 1)

Thông báo về việc nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển Đại học năm 2020 (xét tuyển bổ sung đợt 1) 
(Nhận hồ sơ đến 17h ngày 18/10/2020)

Tải thông báo tại đây