Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
       
  12/08/2021 18:15        

Về việc xét tuyển theo phương thức dựa vào học bạ đối với thí sinh được xét đặc cách tốt nghiệp và thí sinh thi tốt nghiệp THPT đợt 2