Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác

Hóa học (Chuyên Ngành: Hóa Phân Tích Môi Trường) - 7440112A

29/04/2020
Chương trình Đại học Hóa học (Hóa phân tích môi trường) giúp sinh viên nắm vững kiến thức về lý thuyết và thực hành hóa học, kiến thức chuyên sâu về hóa phân tích môi trường. Nắm vững kiến thức lý thuyết và sử dụng thành thạo các phương pháp và kỹ thuật phân tích hiện đại ứng dụng trong phân tích mội trường.
Hóa học (Hóa Dược - Sản Phẩm Thiên Nhiên) - 7440112
29/04/2020

Chương trình Đại học Hóa học (hóa dược – sản phẩm thiên nhiên) giúp sinh viên nắm vững kiến thức về lý thuyết và thực hành hóa học, kiến thức chuyên sâu về hóa dược - sản phẩm thiên nhiên. Nắm vững lý thuyết và sử dụng thành thạo các phương pháp nghiên cứu hiện đại về chiết tách và phân lập các hợp chất thiên nhiên có hoạt tính sinh học, tổng hợp hóa dược; thiết kế quy trình tạo ra các sản phẩm...

Ngôn Ngữ Anh (Tiếng Anh Du Lịch) - 7220201A
29/04/2020

Cử nhân tốt nghiệp sẽ thành thạo 4 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết cùng với các kỹ năng cần thiết cho công việc tương lai như: kỹ năng thuyết trình, kỹ năng làm việc nhóm...vv, và các kiến thức về văn hóa, xã hội, văn học Anh-Mỹ, để có thể giới thiệu lưu loát về lịch sử và những nét văn hóa đặc sắc của Việt Nam với du khách quốc tế và đạt được thành công về nghề nghiệp trong các lĩnh vực có sử dụng...

Ngôn Ngữ Anh (Chuyên Ngành: Ngôn Ngữ Anh) - 7220201
29/04/2020

Ngành Ngôn ngữ Anh đào tạo nguồn nhân lực đạt chuẩn ngoại ngữ quốc gia và khu vực ASEAN trong các lĩnh vực biên-phiên dịch, dịch vụ thương mại.

Việt Nam Học (Chuyên Ngành: Văn Hóa Du Lịch) - 7310630A
29/04/2020

Ngành Việt Nam học thiết kế theo hướng Văn hóa du lịch đào tạo chuyên sâu về văn hóa và du lịch Việt Nam; đáp ứng tốt yêu cầu của các công việc liên quan đến văn hóa và du lịch. Chương trình đào tạo cung cấp các kiến thức đại cương về khoa học xã hội và nhân văn; những kiến thức cơ bản, hệ thống, hiện đại và thiết thực về Việt Nam học: kiến thức về tiếng Việt, văn hoá Việt Nam, văn học Việt Nam ...

Tuyển sinh