Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
       
  08/09/2018 17:24        

Các chính sách ưu đãi cho tân sinh viên 2018

• Thủ khoa bậc Đại học được tặng 100% học phí Tin học - Ngoại ngữ khi đăng ký học tại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học.
• Á khoa bậc Đại học, Thủ khoa bậc Cao đẳng được tặng 100% học phí Ngoại ngữ khi đăng ký học tại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học.
• 03 sinh viên cận Thủ khoa Đại học được tặng 100% học phí Tin học khi đăng ký học tại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học.
• Thủ khoa các ngành Ngôn ngữ Anh, Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành được tặng 100% học phí khóa tin học MOS khi đăng ký học tại Trung tâm Tin học và Mỹ thuật ứng dụng.
• Sinh viên các ngành Ngôn ngữ Anh, Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành từ 21 điểm trở lên được tặng 50% học phí khóa tin học MOS khi đăng ký học tại Trung tâm Tin học và Mỹ thuật ứng dụng.
• 05 sinh viên cận Á khoa bậc Đại học được tặng 50% học phí khi theo học các khóa bồi dưỡng Nghiệp vụ Du lịch khi đăng ký theo học tại Trung tâm cung ứng dịch vụ du lịch và nghệ thuật.
• Tân sinh viên là con cán bộ, giảng viên, công nhân viên Đại học Khánh Hòa: Giảm 50% học phí.
• Tân sinh viên thuộc diện hộ nghèo: Giảm 50% học phí Tin học, Ngoại ngữ; Miễn phí ký túc xá (năm 1); Giảm 70% học phí GDQP-GDTC
• Tân sinh viên có anh em đang cùng học ở UKH: Giảm 20% học phí MOS
• Tân sinh viên cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn: Giảm 50% học phí Tin học, Ngoại ngữ; Giảm 50% phí KTX; Giảm 70% học phí GDQP-GDTC
• Miễn học phí GDQP-GDTC: Tân Sinh viên là con Thương binh,Liệt sĩ,Bệnh binh, mồ côi cả cha lẫn mẹ;Sinh viên đạt các giải thưởng văn hóa, văn nghệ, TDTT cấp tỉnh trở lên;Sinh viên dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo.