Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
       
  27/04/2021 10:23        

Quản trị kinh doanh (Marketing) - 7340101B

 

QUẢN TRỊ KINH DOANH

(Chuyên ngành: Marketing)

Mã ngành: 7340101B

Ngành Quản trị kinh doanh (Marketing) đào tạo cử nhân có đủ kiến thức để phân tích, dự báo, đánh giá, lập kế hoạch và thực thi các công việc thuộc chức năng marketing trong bối cảnh toàn cầu hóa và Cách mạng công nghiệp (CMCN) 4.0;

Có khả năng giao tiếp tốt với người khác. Có thể đọc hiểu các tài liệu bằng tiếng Anh. Có kỹ năng làm việc nhóm. Sử dụng máy tính thành thạo để thực hiện các nhiệm vụ văn phòng và chuyên môn marketing trong môi trường internet;

Có đủ năng lực tự chủ, tự chịu trách nhiệm với các công việc mình đảm trách trong khuôn khổ tuân thủ các quy định, quy tắc và định hướng chung.

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

● Nhà trường đã liên kết với các doanh nghiệp sản xuất hàng hóa, dịch vụ du lịch cùng nhau đào tạo kiến thức chuyên sâu về quản trị kinh doanh (marketing) cho sinh viên. Sinh viên sẽ có chương trình thực tế doanh nghiệp với những chủ đề thú vị liên quan đến ngành Quản trị kinh doanh (marketing).
● Lãnh đạo của ngành sẽ trực tiếp tham gia giảng dạy, tư vấn nghề nghiệp cho sinh viên. Đội ngủ giảng viên khoa Du lịch với kinh nghiệm thực tế sẽ rèn luyện, nâng cao các kỹ năng nghề, kỹ năng giao tiếp, phương pháp làm việc nhóm trong thực tiễn cho sinh viên.
● Tập thể giảng viên sẽ luôn giúp đỡ, hỗ trợ học viên trong học tập và tìm kiếm cơ hội việc làm, tạo động lực yêu nghề, có cơ hội phát triển nghề nghiệp trong tương lai.

 

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Khối kiến thức giáo dục đại cương

Kiến thức chung: Nắm vững những Nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng, pháp luật nhà nước.

Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

- Kiến thức cơ bản ngành quản trị kinh doanh
- Kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành quản trị kinh doanh (marketing), sinh viên được thực hành và làm việc tập sự tại bộ phận kinh doanh – marketing của doanh nghiệp như chuyên viên marketing và thương hiệu, chuyên viên nghiên cứu thị trường, chuyên viên sáng tạo, truyền thông và định giá, bán hàng, phân phối trong môi trường thực và môi trường internet. br/> - Bên cạnh đó chương trình đào tạo còn cung cấp khối kiến thức liên ngành liên quan đến du lịch.

Triển vọng nghề nghiệp

Sau khi tốt nghiệp, Cử nhân ngành Quản trị kinh doanh (Marketing) có thể đảm nhận công việc sau:

- Chuyên viên marketing và thương hiệu, chuyên viên nghiên cứu thị trường, chuyên viên sáng tạo, truyền thông và định giá, bán hàng, phân phối trong môi trường thực và môi trường internet tại các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức xã hội, các doanh nghiệp du lịch, …

- Cử nhân ngành Quản trị kinh doanh (Marketing) sau khi tích lũy kinh nghiệm có khả năng trở thành giám đốc marketing, trưởng các bộ phận chức năng marketing, truyền thông, giám đốc thương hiệu, phụ trách trung tâm xúc tiến tại cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp.

- Cử nhân ngành Quản trị kinh doanh (Marketing) nếu tiếp tục con đường học thuật, nghiên cứu và được đào tạo ở trình độ sau đại học có thể trở thành giảng viên marketing, cán bộ nghiên cứu của cơ sở đào tạo về kinh tế và quản trị kinh doanh.

Tổ Hợp môn xét tuyển

* Toán, Văn, Tiếng Anh (D01); Toán, Lý, Tiếng Anh (A01); Văn, Địa, Tiếng Anh (D15); Văn, Sử, Tiếng Anh (D14).

 
 

Liên hệ ban tư vấn của Khoa:

- Cô Bạch Yến; ĐT: 0328 397175.