Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác

Sư phạm Tiếng Anh - 7140231

23/02/2022
Có những phẩm chất cơ bản của người giáo viên, yêu học sinh, yêu nghề, có ý thức trách nhiệm xã hội, được đào tạo đạo đức tác phong của người giáo viên. Có đủ kiến thức và năng lực chuyên môn và nghiệp vụ giảng dạy môn Tiếng Anh ở cả ba bậc học phổ thông: Tiểu học (TH), Trung học cơ sở (THCS) và Trung học phổ thông (THPT), đáp ứng nội dung, yêu cầu phát triển của chương trình giáo dục phổ thông mới; công tác chuyên môn ở các cơ sở quản lý giáo dục (TH, THCS, THPT, đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề); công tác nghiên cứu tại các viện, các trung tâm nghiên cứu; công tác tại các cơ quan quản lý, các trung tâm ngoại ngữ và cơ sở giáo dục trong nước và nước ngoài.
Ngôn ngữ học (Tiếng Trung Quốc) - 7229020
23/02/2022

Chương trình đào tạo cử nhân Ngôn ngữ học (Tiếng Trung Quốc) với mục tiêu trang bị các kiến thức cơ bản về ngôn ngữ học, lý thuyết và thực hành chuyên môn trong lĩnh vực tiếng Trung Quốc; có đủ kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, phẩm chất chính trị, đạo đức, tác phong nghề nghiệp để có thể công tác trong các lĩnh vực nghiên cứu, giảng dạy, biên-phiên dịch hoặc các lĩnh vực công tác có liên quan đến Ngôn ngữ học và tiếng Trung Quốc đáp ứng nhu cầu kinh tế, xã hội và hội nhập quốc tế.

Quản trị khách sạn - 7810201
21/02/2022

Tổ hợp môn xét tuyển: Toán, Lý, Tiếng Anh (A01); Toán, Văn, Tiếng Anh (D01); Văn, Sử, Tiếng Anh (D14); Văn, Địa, Tiếng Anh (D15)

Hóa học (Hóa Dược - Sản Phẩm Thiên Nhiên) - 7440112
21/02/2022

Chương trình Đại học Hóa học (hóa dược – sản phẩm thiên nhiên) giúp sinh viên nắm vững kiến thức về lý thuyết và thực hành hóa học, kiến thức chuyên sâu về hóa dược - sản phẩm thiên nhiên. Nắm vững lý thuyết và sử dụng thành thạo các phương pháp nghiên cứu hiện đại về chiết tách và phân lập các hợp chất thiên nhiên có hoạt tính sinh học, tổng hợp hóa dược; thiết kế quy trình tạo ra các sản phẩm...

Ngôn Ngữ Anh (Biên - Phiên dịch) - 7220201
21/02/2022

Ngành Ngôn ngữ Anh đào tạo nguồn nhân lực đạt chuẩn ngoại ngữ quốc gia và khu vực ASEAN trong các lĩnh vực biên-phiên dịch, dịch vụ thương mại.

Quản Trị Kinh Doanh (Nhà hàng và Dịch vụ ăn uống) - 7340101
21/02/2022

Quản trị kinh doanh (Nhà hàng và Dịch vụ ăn uống) là một ngành học chuyên sâu về các kiến thức quản lý nhà hàng và dịch vụ ăn uống. Chương trình đào tạo cung cấp cho sinh viên các kiến thức, kỹ năng và thái độ cần thiết để có năng lực xây dựng, triển khai và tổ chức thực hiện các hoạt động kinh doanh trong lĩnh vựa nhà hàng và dịch vụ ăn uống.

Quản Trị Kinh Doanh (Chuyên Ngành: Quản Lý Bán Lẻ) - 7340101A
21/02/2022

Chương trình đào tạo Quản trị kinh doanh (Quản lý Bán lẻ) cung cấp cho sinh viên các kiến thức, kỹ năng và thái độ cần thiết để có năng lực xây dựng, triển khai và tổ chức thực hiện các hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực bán lẻ; tạo sự tự tin để thành công trong môi trường kinh doanh hội nhập toàn cầu.

Sinh Học Ứng Dụng (Chuyên Ngành: Dược Liệu) - 7420203A
21/02/2022

Chương trình Sinh học ứng dụng (chuyên ngành Dược liệu) đào tạo những cử nhân sinh học ứng dụng có khả năng tự khởi nghiệp và tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu về nguyên liệu, sản phẩm dược liệu. Chương trình cung cấp cho sinh viên kiến thức, kỹ năng và thái độ cần thiết để có năng lực hình thành ý tưởng, thiết kế mô hình, triển khai, vận hành, kiểm tra, kiểm soát quy trình sản xuất cây dược liệu phù hợp với các điều kiện sinh thái khác nhau...

Sư Phạm Ngữ Văn (Chuyên Ngành: Ngữ Văn) - 7140217
21/02/2022

Chương trình Sư phạm Ngữ văn giúp hiện thực hóa đam mê và mơ ước của các em HS có thiên hướng về năng lực ngôn ngữ, yêu thích khám phá vẻ đẹp của văn chương, ước mơ trở thành giáo viên dạy học Ngữ văn hoặc người làm công tác nghiên cứu văn học và ngôn ngữ, biên tập viên tại các nhà xuất bản.

Sư Phạm Toán Học (Chuyên Ngành: Sư Phạm Toán Học) - 7140209
21/02/2022

Chương trình Sư phạm Toán học đào tạo về Toán cơ bản, Toán sơ cấp, Toán ứng dụng và các tư duy thuật toán; phương pháp dạy học Toán và phương pháp nghiên cứu khoa học. Chương trình đào tạo cung cấp cho sinh viên kiến thức nền tảng về Toán học, kỹ năng sư phạm để sinh viên sau tốt nghiệp có năng lực giảng dạy, triển khai và phát triển chương trình môn Toán ở bậc phổ thông theo xu thế

Văn Hóa Học (Văn Hóa - Truyền Thông) - 7229040
21/02/2022

Ngành cử nhân Văn hóa học (Văn hóa – Truyền thông) đào tạo cử nhân có kiến thức và kỹ năng nghiên cứu, quản lý, tổ chức hoạt động truyền thông trên nền tảng văn hóa; theo dõi và quản lí các hoạt động văn hóa; văn học nghệ thuật; báo chí, truyền thông. Với cách tiếp cận đa mục tiêu, sinh viên tốt nghiệp ngành Văn hóa học (Văn hóa – Truyền thông) có thể làm cán bộ văn hóa hoặc làm

Sư Phạm Vật Lý (Sư phạm Khoa học tự nhiên) - 7140211A
21/02/2022

Mục tiêu chính của chương trình là sinh viên sau khi tốt nghiệp có đầy đủ kiến thức và năng lực để thực hiện các nhiệm vụ của giáo viên Vật lý ở trường Phổ thông, có năng lực thiết kế và vận hành chương giáo dục nhà trường đáp ứng yêu cầu của Chương trình giáo dục Phổ thông mới.

Văn Học (văn học – báo chí, truyền thông) - 7229030
21/02/2022

Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Văn học (Văn học – Báo chí, truyền thông) đào tạo cử nhân làm công tác nghiên cứu văn học và những lĩnh vực có liên quan như báo chí, xuất bản, truyền thông; theo dõi và quản lí các hoạt động văn hóa; văn học nghệ thuật; báo chí, truyền thông (Khi cần, người học có thể học thêm chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm để làm công tác giảng dạy văn học ở các cấp học THCS, THPT, cao đẳng, đại học). Chương trình đào tạo cung cấp những kiến thức đại cương cũng như kiến thức về văn học và ngôn ngữ học, báo chí và truyền thông. Bên cạnh đó, chương trình nhằm đào tạo và phát triển các kỹ năng

Quản trị kinh doanh (Marketing) - 7340101B
21/02/2022

Chương trình cử nhân ngành Quản trị kinh doanh (Marketing) đào tạo nguồn nhân lực có chuyên môn sâu trong lĩnh vực marketing. Sinh viên được trang bị kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội, quản lý, quản trị kinh doanh; có kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về marketing; có khả năng phân tích được ảnh hưởng của môi trường toàn cầu hóa tới hoạt động marketing và đề xuất được các giải pháp marketing để tồn tại và phát triển nhằm thích ứng với cách mạng công nghiệp 4.0; có khả năng đề xuất và thực hiện các công việc thuộc lĩnh vực marketing trong các cơ quan, doanh nghiệp và tổ chức trong bối cảnh toàn cầu hóa.

Giáo dục Tiểu học - Mã ngành: 7140202
21/02/2022

Tổ hợp xét tuyển: Toán, Lý, Hóa (A00); Toán, Văn, Anh (D01); Văn, Sử, Tiếng Anh (D14); Văn, Sử, Địa (C00).

Hóa học (Chuyên Ngành: Hóa Phân Tích Môi Trường) - 7440112A
27/04/2021

Chương trình Đại học Hóa học (Hóa phân tích môi trường) giúp sinh viên nắm vững kiến thức về lý thuyết và thực hành hóa học, kiến thức chuyên sâu về hóa phân tích môi trường. Nắm vững kiến thức lý thuyết và sử dụng thành thạo các phương pháp và kỹ thuật phân tích hiện đại ứng dụng trong phân tích mội trường.

Ngôn Ngữ Anh (Tiếng Anh Du Lịch) - 7220201A
27/04/2021

Cử nhân tốt nghiệp sẽ thành thạo 4 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết cùng với các kỹ năng cần thiết cho công việc tương lai như: kỹ năng thuyết trình, kỹ năng làm việc nhóm...vv, và các kiến thức về văn hóa, xã hội, văn học Anh-Mỹ, để có thể giới thiệu lưu loát về lịch sử và những nét văn hóa đặc sắc của Việt Nam với du khách quốc tế và đạt được thành công về nghề nghiệp trong các lĩnh vực có sử dụng...

Quản Trị Dịch Vụ Du Lịch và Lữ Hành - 7810103
27/04/2021

Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành được xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu cao của người học trong bối cảnh hội nhập với nền kinh tế toàn cầu. Chương trình Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành là sự kết hợp các khía cạnh học thuật và thực tế về du lịch nhằm tạo điều kiện cho sinh viên có những trải nghiệm ấn tượng với những chuyến phiêu lưu khó quên cũng như để học hỏi và đánh giá cao các nền văn hóa khác nhau.

Sinh Học Ứng Dụng (Nông Nghiệp Công Nghệ Cao) - 7420203
27/04/2021

Chương trình Sinh học ứng dụng (chuyên ngành Nông nghiệp công nghệ cao) đào tạo những cử nhân sinh học ứng dụng có khả năng tự khởi nghiệp và tham gia vào chuỗi cung ứng nguyên liệu, sản phẩm và dịch vụ nông nghiệp toàn cầu. Chương trình cung cấp cho sinh viên kiến thức, kỹ năng và thái độ cần thiết để có năng lực hình thành ý tưởng, thiết kế mô hình, triển khai, vận hành, kiểm tra, kiểm soát quy trình sản xuất nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp công nghệ cao phù hợp với các điều kiện sinh thái khác nhau; và các kiến thức cơ bản để nhận diện thị trường, chuỗi cung ứng toàn cầu về sản phẩm

Việt Nam Học (Chuyên Ngành: Hướng Dẫn Du Lịch) - 7310630
27/04/2021

Cung cấp cho sinh viên khối kiến thức tổng quan về du lịch và các kiến thức chuyên sâu của ngành lữ hành, bao gồm: nghiệp vụ hướng dẫn du lịch, quản trị kinh doanh lữ hành, thiết kế và điều hành tour, tuyến điểm du lịch, tổ chức sự kiện… Đặc biệt là cơ hội rèn luyện kỹ năng nghề để trở thành hướng dẫn viên chuyên nghiệp.

|<<    <   
[1]2
   >    >>|
Tuyển sinh